Kho phim fshare / gdrive xem online

Không link die, 100% vietsub tự động, thuyết minh, lồng tiếng

Tinh Trung Nhạc Phi - 69 Tập (2012) - Lồng tiếng


KHO PHIM XEM ONLINE ĐỒ SỘ 1080P, 2160P, 4K
Được trải nghiệm miễn phí trước 24h trước khi quyết định!!!

LƯU Ý

- Đây không phải là web share link fshare cho tải tự do như các web khác.
- Đây là addon xem phim online cho Kodi - web chỉ là nơi tra cứu / tìm kiếm phim cho các thành viên.

Điểm khác biệt của addon:
- 100% link hoạt động, không link die. 100% tích hợp sẵn sub.
- Độ mượt và ổn định cao nhất (web chỉ là nơi tra cứu nên có thể chậm, app hay addon thì cực kì mượt).
- Yêu cầu kết nối cáp - vì phim chất lượng cao chuyên để xem trên tivi nên yêu cầu có kết nối dây, nếu wifi có thể các bạn phải tải về máy tính trước.
- Các bạn có thể thử miễn phí download hoặc xem online để đánh giá chất lượng trước khi quyết bằng 1 trong 2 cách ở dưới.
- Liên hệ: https://t.me/thuvienphim


Tải App Download-all-in-one để download phim


hoặc xem hướng dẫn cài đặt và demo app xem phim trên tivi

đang cập nhật ....

link tải fshare:

 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 01.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 02.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 03.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 04.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 05.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 06.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 07.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 08.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 09.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 10.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 11.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 12.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 13.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 14.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 15.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 16.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 17.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 18.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 19.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 20.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 21.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 22.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 23.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 24.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 25.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 26.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 27.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 28.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 29.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 30.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 31.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 32.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 33.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 34.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 35.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 36.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 37.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 38.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 39.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 40.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 41.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 42.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 43.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 44.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 45.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 46.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 47.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 48.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 49.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 50.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 51.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 52.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 53.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 54.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 55.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 56.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 57.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 58.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 59.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 60.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 61.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 62.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 63.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 64.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 65.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 66.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 67.ViE.mkv
 • t.minh | 1.32 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 68.ViE.mkv
 • t.minh | 1.35 GB Tinh Trung Nhạc Phi - The Patriot Yue Fei - Tập 69End.ViE.mkv

02. Trung quốc