Kho phim fshare / gdrive xem online

Không link die, 100% vietsub tự động, thuyết minh, lồng tiếng

Anh Đã Rất Yêu Em - 104 Tập (2016) - Lồng tiếng


KHO PHIM XEM ONLINE ĐỒ SỘ 1080P, 2160P, 4K
Được trải nghiệm miễn phí trước 24h trước khi quyết định!!!

LƯU Ý

- Đây không phải là web share link fshare cho tải tự do như các web khác.
- Đây là addon xem phim online cho Kodi - web chỉ là nơi tra cứu / tìm kiếm phim cho các thành viên.

Điểm khác biệt của addon:
- 100% link hoạt động, không link die. 100% tích hợp sẵn sub.
- Độ mượt và ổn định cao nhất (web chỉ là nơi tra cứu nên có thể chậm, app hay addon thì cực kì mượt).
- Yêu cầu kết nối cáp - vì phim chất lượng cao chuyên để xem trên tivi nên yêu cầu có kết nối dây, nếu wifi có thể các bạn phải tải về máy tính trước.
- Các bạn có thể thử miễn phí download hoặc xem online để đánh giá chất lượng trước khi quyết bằng 1 trong 2 cách ở dưới.
- Liên hệ: https://t.me/thuvienphim


Tải App Download-all-in-one để download phim


hoặc xem hướng dẫn cài đặt và demo app xem phim trên tivi

đang cập nhật ....

link tải fshare:

 • t.minh | 794.76 MB AnhDaRatYeuEm.E001.Vie.mkv
 • t.minh | 781.17 MB AnhDaRatYeuEm.E002.Vie.mkv
 • t.minh | 749.73 MB AnhDaRatYeuEm.E003.Vie.mkv
 • t.minh | 778.17 MB AnhDaRatYeuEm.E004.Vie.mkv
 • t.minh | 760.31 MB AnhDaRatYeuEm.E005.Vie.mkv
 • t.minh | 904.02 MB AnhDaRatYeuEm.E006.Vie.mkv
 • t.minh | 792.10 MB AnhDaRatYeuEm.E007.Vie.mkv
 • t.minh | 755.57 MB AnhDaRatYeuEm.E008.Vie.mkv
 • t.minh | 761.07 MB AnhDaRatYeuEm.E009.Vie.mkv
 • t.minh | 773.79 MB AnhDaRatYeuEm.E010.Vie.mkv
 • t.minh | 781.11 MB AnhDaRatYeuEm.E011.Vie.mkv
 • t.minh | 778.00 MB AnhDaRatYeuEm.E012.Vie.mkv
 • t.minh | 786.48 MB AnhDaRatYeuEm.E013.Vie.mkv
 • t.minh | 777.85 MB AnhDaRatYeuEm.E014.Vie.mkv
 • t.minh | 787.12 MB AnhDaRatYeuEm.E015.Vie.mkv
 • t.minh | 796.57 MB AnhDaRatYeuEm.E016.Vie.mkv
 • t.minh | 789.22 MB AnhDaRatYeuEm.E017.Vie.mkv
 • t.minh | 799.89 MB AnhDaRatYeuEm.E018.Vie.mkv
 • t.minh | 798.73 MB AnhDaRatYeuEm.E019.Vie.mkv
 • t.minh | 804.06 MB AnhDaRatYeuEm.E020.Vie.mkv
 • t.minh | 788.31 MB AnhDaRatYeuEm.E021.Vie.mkv
 • t.minh | 794.96 MB AnhDaRatYeuEm.E022.Vie.mkv
 • t.minh | 802.06 MB AnhDaRatYeuEm.E023.Vie.mkv
 • t.minh | 791.56 MB AnhDaRatYeuEm.E024.Vie.mkv
 • t.minh | 799.71 MB AnhDaRatYeuEm.E025.Vie.mkv
 • t.minh | 791.10 MB AnhDaRatYeuEm.E026.Vie.mkv
 • t.minh | 793.99 MB AnhDaRatYeuEm.E027.Vie.mkv
 • t.minh | 823.06 MB AnhDaRatYeuEm.E028.Vie.mkv
 • t.minh | 797.10 MB AnhDaRatYeuEm.E029.Vie.mkv
 • t.minh | 789.97 MB AnhDaRatYeuEm.E030.Vie.mkv
 • t.minh | 919.44 MB AnhDaRatYeuEm.E031.Vie.mkv
 • t.minh | 838.87 MB AnhDaRatYeuEm.E032.Vie.mkv
 • t.minh | 839.79 MB AnhDaRatYeuEm.E033.Vie.mkv
 • t.minh | 802.82 MB AnhDaRatYeuEm.E034.Vie.mkv
 • t.minh | 804.92 MB AnhDaRatYeuEm.E035.Vie.mkv
 • t.minh | 806.82 MB AnhDaRatYeuEm.E036.Vie.mkv
 • t.minh | 795.09 MB AnhDaRatYeuEm.E037.Vie.mkv
 • t.minh | 816.63 MB AnhDaRatYeuEm.E038.Vie.mkv
 • t.minh | 798.74 MB AnhDaRatYeuEm.E039.Vie.mkv
 • t.minh | 801.66 MB AnhDaRatYeuEm.E040.Vie.mkv
 • t.minh | 803.29 MB AnhDaRatYeuEm.E041.Vie.mkv
 • t.minh | 810.22 MB AnhDaRatYeuEm.E042.Vie.mkv
 • t.minh | 844.64 MB AnhDaRatYeuEm.E043.Vie.mkv
 • t.minh | 813.81 MB AnhDaRatYeuEm.E044.Vie.mkv
 • t.minh | 800.29 MB AnhDaRatYeuEm.E045.Vie.mkv
 • t.minh | 853.01 MB AnhDaRatYeuEm.E046.Vie.mkv
 • t.minh | 804.61 MB AnhDaRatYeuEm.E047.Vie.mkv
 • t.minh | 776.42 MB AnhDaRatYeuEm.E048.Vie.mkv
 • t.minh | 795.35 MB AnhDaRatYeuEm.E049.Vie.mkv
 • t.minh | 817.64 MB AnhDaRatYeuEm.E050.Vie.mkv
 • t.minh | 837.94 MB AnhDaRatYeuEm.E051.Vie.mkv
 • t.minh | 809.90 MB AnhDaRatYeuEm.E052.Vie.mkv
 • t.minh | 806.22 MB AnhDaRatYeuEm.E053.Vie.mkv
 • t.minh | 817.25 MB AnhDaRatYeuEm.E054.Vie.mkv
 • t.minh | 823.62 MB AnhDaRatYeuEm.E055.Vie.mkv
 • t.minh | 805.12 MB AnhDaRatYeuEm.E056.Vie.mkv
 • t.minh | 808.44 MB AnhDaRatYeuEm.E057.Vie.mkv
 • t.minh | 814.38 MB AnhDaRatYeuEm.E058.Vie.mkv
 • t.minh | 810.02 MB AnhDaRatYeuEm.E059.Vie.mkv
 • t.minh | 809.17 MB AnhDaRatYeuEm.E060.Vie.mkv
 • t.minh | 844.06 MB AnhDaRatYeuEm.E061.Vie.mkv
 • t.minh | 834.95 MB AnhDaRatYeuEm.E062.Vie.mkv
 • t.minh | 806.16 MB AnhDaRatYeuEm.E063.Vie.mkv
 • t.minh | 806.42 MB AnhDaRatYeuEm.E064.Vie.mkv
 • t.minh | 811.32 MB AnhDaRatYeuEm.E065.Vie.mkv
 • t.minh | 829.64 MB AnhDaRatYeuEm.E066.Vie.mkv
 • t.minh | 812.54 MB AnhDaRatYeuEm.E067.Vie.mkv
 • t.minh | 815.99 MB AnhDaRatYeuEm.E068.Vie.mkv
 • t.minh | 815.72 MB AnhDaRatYeuEm.E069.Vie.mkv
 • t.minh | 840.12 MB AnhDaRatYeuEm.E070.Vie.mkv
 • t.minh | 860.45 MB AnhDaRatYeuEm.E071.Vie.mkv
 • t.minh | 829.02 MB AnhDaRatYeuEm.E072.Vie.mkv
 • t.minh | 816.33 MB AnhDaRatYeuEm.E073.Vie.mkv
 • t.minh | 851.25 MB AnhDaRatYeuEm.E074.Vie.mkv
 • t.minh | 841.80 MB AnhDaRatYeuEm.E075.Vie.mkv
 • t.minh | 805.37 MB AnhDaRatYeuEm.E076.Vie.mkv
 • t.minh | 813.50 MB AnhDaRatYeuEm.E077.Vie.mkv
 • t.minh | 812.17 MB AnhDaRatYeuEm.E078.Vie.mkv
 • t.minh | 823.24 MB AnhDaRatYeuEm.E079.Vie.mkv
 • t.minh | 802.51 MB AnhDaRatYeuEm.E080.Vie.mkv
 • t.minh | 851.64 MB AnhDaRatYeuEm.E081.Vie.mkv
 • t.minh | 807.26 MB AnhDaRatYeuEm.E082.Vie.mkv
 • t.minh | 818.52 MB AnhDaRatYeuEm.E083.Vie.mkv
 • t.minh | 820.03 MB AnhDaRatYeuEm.E084.Vie.mkv
 • t.minh | 833.56 MB AnhDaRatYeuEm.E085.Vie.mkv
 • t.minh | 848.96 MB AnhDaRatYeuEm.E086.Vie.mkv
 • t.minh | 844.17 MB AnhDaRatYeuEm.E087.Vie.mkv
 • t.minh | 827.68 MB AnhDaRatYeuEm.E088.Vie.mkv
 • t.minh | 823.53 MB AnhDaRatYeuEm.E089.Vie.mkv
 • t.minh | 824.65 MB AnhDaRatYeuEm.E090.Vie.mkv
 • t.minh | 840.39 MB AnhDaRatYeuEm.E091.Vie.mkv
 • t.minh | 834.61 MB AnhDaRatYeuEm.E092.Vie.mkv
 • t.minh | 821.42 MB AnhDaRatYeuEm.E093.Vie.mkv
 • t.minh | 834.52 MB AnhDaRatYeuEm.E094.Vie.mkv
 • t.minh | 837.52 MB AnhDaRatYeuEm.E095.Vie.mkv
 • t.minh | 806.55 MB AnhDaRatYeuEm.E096.Vie.mkv
 • t.minh | 835.49 MB AnhDaRatYeuEm.E097.Vie.mkv
 • t.minh | 807.05 MB AnhDaRatYeuEm.E098.Vie.mkv
 • t.minh | 834.28 MB AnhDaRatYeuEm.E099.Vie.mkv
 • t.minh | 842.64 MB AnhDaRatYeuEm.E100.Vie.mkv
 • t.minh | 844.66 MB AnhDaRatYeuEm.E101.Vie.mkv
 • t.minh | 830.40 MB AnhDaRatYeuEm.E102.Vie.mkv
 • t.minh | 811.36 MB AnhDaRatYeuEm.E103.Vie.mkv
 • t.minh | 854.97 MB AnhDaRatYeuEm.E104End.Vie.mkv

03. Hàn quốc